Veranderen

Het is niet wat het is en dat is het ook niet.
Wat is het dan wel ?
Dat moet je uitzoeken…………….

Met die woorden voelde ik me (en met mij vele anderen) door prof. Van Dongen nog wel eens het bos in gestuurd.  Maar hij maakte wel duidelijk dat de waarheid niet bestaat. Evenmin als de werkelijkheid. En feiten? Wat zijn nou feiten. Voor de één een feit en voor de ander weer wat anders. Dus ook geen objectiviteit. Want er is toch altijd een belang. En dat belang is voor iedereen weer anders.

Van belang dus om te ontdekken waar die belangen zitten. Om het uit te zoeken. Het te ontdekken.  En over welke verandering hebben we het dan als het gaat over veranderen. Hetzelfde spel blijjven spelen, maar wel beter spelen? Of worden de spelregels veranderd. En als dat zo is zijn de nieuwe spelregels dan voor iedereen duidelijk? Vaak niet.
In het uiterste geval wordt er een geheel nieuw spel gespeeld. Het voordeel is dat dan wel heel snel duidelijk wie niet meer mee doet aan het nieuwe spel.
Terug kijken heeft wel zin. Hoewel vaak beweerd wordt dat dat niet zo is. Door terug te kijken komt boven water welke bijzondere incidenten als kritisch kunnen worden beschouwd.  Positief dan wel negatief. En vaak hebben die incidenten nog invloed op hoe nu je kijk op jouw werkelijkheid is. Vaak moet er nog iets worden afgerond. Of worden opgeruimd.
Interactie heeft invloed op het volgende moment van je leven. Soms groot, vaak klein. Interactie bepaalt mede je kijk op de wereld. Dus niet alleen een analyse maken tussen oorzaak en gevolg. Maar ook kijken naar het effect op de relatie.

Het is niet wat het is en dat is het ook niet. Uitzoeken dus. Hoe?  Zoek het volgende maar eens uit.

Over welke orde van verandering hebben we het?
Welk spel met welke spelregels spelen we?
Maak een krachtenveldanalyse.
Wie doen er allemaal mee en wat zijn de afzonderlijke belangen?
Maar een kritische incidenten analyse.
Wat is er gebeurd en is er nog van invloed op ieders werkelijkheid?
Maak een cyclische kaarten analyse.
Zoek uit wat oorzaken en effecten zijn. Maar voeg daar de consequenties voor de sociale context aan toe.

Bovenstaande is een simplificering van de sociale integratie theorie van Van Dongen c.s.  Het uitgangspunt daarbij is dat iedere interactie gevolgen heeft voor hoe de werkelijkheid door een ieder wordt geconstrueerd. Wie beïnvloedt wie, is de vraag. Iedereen iedereen. En dat continu.