Verbeeldingsvolle motivator

Contact maken met anderen is wat ik als mijn natuurtalent beschouw. Door intensieve opleiding, coaching, training en door een aantal leiderschapstrails in de natuur weet ik precies wat ik wel en niet kan. En wat ik wel en niet wil. Ik maak vanuit authenticiteit, gelijkwaardigheid en integriteit verbinding met anderen.

Altijd gericht om het beste uit mezelf, uit de ander en uit het team te halen. Vertrouwen bouwen is het fundament voor mij om te komen tot commitment en resultaat.

VERBINDEN EN DOELEN REALISEREN

 

Dat is waar het volgens mij bij leiderschap ook om gaat. Verbinding met je zelf maken en anderen betrekken om samen doelen te bereiken.

Door zonder oordeel en met verwondering waar te nemen creëer ik vertrouwen en veiligheid. Met een gezonde dosis humor en vol energie ben ik vooral gericht op wat er wel werkt.

Ik geloof dat als er een goede balans is tussen aandacht voor performance en aandacht voor de mens het optimale resultaat behaald wordt.

Mijn klanten noemen mij inspirerend, goed luisterend, pragmatisch en creatief, open en eerlijk confronterend.

klik hier voor Linkedin profiel

klik hier voor CV Engelstalig

REFERENTIES

"Martin is een prima coach. Ik wist dat het anders moest, maar had weinig idee wat er anders moest. En al helemaal niet hoe. De inzet van de Meyer Briggs Type Indicator (MBTI) was zeer waardevol. Ook omdat deze een bevestiging gaf over mijn kwaliteiten en waar ik energie uit haal. Martin blijft op een prettige manier verdiepende vragen stellen. Hij biedt veiligheid en vertrouwen. Daardoor maakte ik veel meer verbinding tussen ratio en mijn gevoel en heb ik gevonden wat ik echt wilde en te doen heb. Daardoor heb ik enorme stappen gezet in mijn persoonlijke ontwikkeling."

Peter Rijkhoff

"De coach sessie's van Martin heb ik als heel bijzonder ervaren. Ze geven energie en zijn 'empowering'! Samen op zoek naar de juiste vraag en de antwoorden.En zoals hij aangeeft 'het zit allemaal in jezelf' maar hij heeft wel de weg gewezen en de middelen aangereikt om het beste in mij naar boven te halen en met direct en concreet succes!"

Ivor de Rooy

"Met Martin over een langere periode samengewerkt in de context van een cultuurprogramma bij de Rabobank, alsmede de kick-off van een geheel nieuwe kredietorganisatie. Met zijn warme, persoonlijke stijl gecombineerd met een sterk resultaat gedreven mindset, wist hij ons te krijgen tot zeer concrete veranderdoelstellingen, die context boden voor de grote wijzigingen in de organisatie die inmiddels plaats vinden. Ik heb zijn input en begeleiding als zeer waardevol ervaren."

Ton Röttjers

"Ik heb Martin leren kennen als implementatiemanager van RN. Op een zeer betrokken en inspirerende manier heeft Martin vorm en inhoud gegeven aan het Sturen op Continue Verbeteren. Martin's persoonlijke aanpak en het steeds spiegelen van (mijn)houding gedrag als leidinggevende heeft mij een stap verder gebracht in mijn ontwikkeling. Ik heb Martin gevraagd om mijn coach te zijn tijdens het Rabo Middel Management Programma. Deze gesprekken hebben mij inzicht gegeven in mijn drijfveren en dit heeft mij er mede toe aangezet om een volgende stap in mijn carriere te (durven) nemen."

Herman van Seggelen

Relevante opleiding en training

Professional HeartMath Coach

gestart september 2023

Psychologie,
Open Universiteit

gestart 2023

Na lang wikken en wegen (een jaartje of 10?) toch maar begonnen…..

Relational Presence

2022

Relational Presence is dé basis voor iedere vorm van interactie. En als zodanig het fundament bij de trainingen Spreken in het Openbaar. Maar ook toepasbaar om de communicatie binnen iedere organisatie enorm te verbeteren. 

Systemisch coachen/
Familieopstellingen

2020-2021

Opgeleid bij het Bert Hellingen Instituut tot familieopsteller. Ht systeem van herkomst als bron van onbewuste patronen leren herkennen en daar je voordeel mee te doen.

Presencing Institute, Oxford

2018

Intensief opgeleid en getraind in het gedachtegoed van de Theory U. Een leidende methode en filosofie om complexe transformatievraagstukken binnen organisaties te begeleiden.

Co Resolve / Deep Democracy

2017

Deep Democracy en Co Resolve als afgeleide leiderschapsstijl kenmerkt zich door de wijsheid van de minderheid mee te nemen in besluitvorming. Resultaat: beter luisteren, meer vertrouwen en meer draagvlak. En ja, ook betere resultaten. Opgeleid als practitioner.

MeyersBriggs
TypeIndicator (MBTI)

2016

Het MBTI-instrument is wereldwijd het meest gebruikte persoonlijkheidsonderzoek. Het MBTI-profiel vormt een sterke basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling en ondersteunt een grotere persoonlijke effectiviteit. Opgeleid als practitioner step I en II.

Lean Centre of Excellence

2016

Lean Black Belt

Aberkyn

2014-2016

Een intensief programma van veel training en coaching on the job. Met veel plezier denk ik nog aan een waanzinnige tijd en alles wat ik mocht leren van de ‘masters of change’ van Aberkyn, een McKinsey company. Opgeleid als facilitator op drie gebieden: knowing, doing and being.

Bedrijfskunde, 
Change Management

1993-1998

In Rotterdam is het fundament gelegd en heb ik de  inspiratie gekregen. Een opleiding aan de Erasmus Universiteit heeft mij aangezet om uiteindelijk te doen wat ik nu al tien jaar doe.  

NEVENFUNCTIES

?

Vrienden van Leekerweide

Sinds 2022 mag ik voorzitter zijn van het bestuur van de stichting Vrienden van Leekerweide. Een stichting die zich inzet om net wat extra’s te kunnen doen voor haar cliënten.

Vrienden van Leekerweide verzamelt geld, begeleidt sponsorinitiatieven en werft fondsen om projecten te organiseren die ten goede komen aan cliënten van Leekerweide. Deze projecten maken het wonen, werken en ontspannen op locaties van Leekerweide voor cliënten leuker en aangenamer.

?

s.v. Spartanen

Sinds 2021 vice-voorzitter van Spartanen. Een omni sportverereniging,  hand- en voetbal.

Als zodanig onder andere voorzitter van de commissies Communicatie en Normen en Waarden.

?

Wognums Cabaret

Het Wognums Cabaret, ofwel het WC. Een dorpsgezelschap die vanaf 2000 zeven keer een avondvullend programma op de planken heeft gezet.

De laatste keer dateert alweer van voor corona, 2017. Dus de vraag van velen is gewettigd:
wanneer komt de achtste show?

.

?

Psychologie OU

In mei 2023 ben ik als student begonnen met een studie Psychologie bij de Open Universiteit. Ik heb misschien wel meer dan 10 jaar met de gedachte rond gelopen om die studie nog een keer op te pakken. Toen ik 61 jaar werd had ik mij bijna ingeschreven. Na realisering dat het wel heel veel tijd en geld zou gaan kosten toen toch niet ingeschreven.

Twee jaar later ben ik toch begonnen. Met dank aan en geïnspireerd door Maaike Pronk. Gestart met een andere mindset dan twee jaar geleden. Toen nog vooral bezig met het eindresultaat. In 2023 begonnen om te genieten van de (studie)reis.

?

Facilitators-commissie Foundation for Natural Leadership

Sinds 2023 lid van de facilitatorscommissie met als doel programma’s verder te ontwikkelen, nieuwe trailgebieden te zoeken en facilitators te faciliteren in hun ontwikkeling.

MARTIN STAM
Facilitator of Change / Coach / Trainer

(0031) 6 22 49 52 66

Oude Hoornseweg 11
1687 NA WOGNUM

Copyright © 2024mpstam All Rights Reserved.