Bij cultuurverandering in organisaties wordt door velen gesmeekt, gehoopt, uitgeroepen: als het maar wel concreet wordt! Vaak gevolgd door de opmerking dat cultuuverandering toch gewoon een kwestie van doen is. En als we dan verder zijn in het proces dan komt de grote relativering. Het valt toch allemaal wel mee bij ons….Het zijn toch vooral die anderen die nodig moeten veranderen…..
De allergrootste uitdaging bij verandering is het inzicht verkrijgen welke mindset aanpassing behoeft. En pas als de opening tot dat inzicht ontstaat, dan komen ook de eerste stappen van zichtbaar ander gedrag. Dan wordt het dus echt concreet. Dus koester de weerstand bij de verandering, dan weet je dat je nog zoekende bent naar nieuwe inzichten.