dokter Van Waas

huis6Robertus (Bertus) van Waas

huisdokter in Wognum van
1848-1883

nederlands hervormd
geboren 15-12-1819 te Alkmaar
overleden op 8-9-1884 te Oudendijk

Dokter Van Waas kwam van Alkmaar naar Wognum op 1-1-1844 als genees- en heelmeester. Hij nam op 1-6-1944 zijn intrek bij Pieter Groot en zijn vrouw. Van Waas trouwde met mevrouw Van Zelm van Doesburg (geboren 4-9-1819 te Doesburg, overleden op 2-9-1896 te Wognum).

Zij woonden toen aan het Oosteinde bij een gehuwde zoon. Na zijn huwelijk huurde hij een huis van Tjade Bakker aan de Kerkbuurt 39 te Wognum.

In 1848 betrok hij een door hem gebouwd huis met een stal op een stuk land, dat hij gekocht had van Jan Mol, aan de Kerkbuurt, (Hoornscheweg) nr. 62 te Wognum, thans Oude Hoornseweg 11.

Het huis, erf en stal waren groot 9 aren (de stal was 50 centiaren).

Van Waas was lid van de Maatschappij tot Nut van het algemeen. Opgetekend in de kroniek van Pieter Groot staat te lezen dat op 1-5-1872 (bij zijn 25-jarig huwelijksfeest) een pendule van buren en vrienden kreeg.

Van Waas bezat nog een huis te Hoorn, dat hij 6-2-1877 verkocht. Hij verkocht in 1883 zijn huis te Wognum aan de gemeente Wognum en vertrok op 27-7-1883 van Wognum naar Oudendijk.

Van Waas had vijf kinderen: Elisabeth, Henderica Aleida, Jan Jacobus, Johannes en Wilhemina.

Uit De Kroniek 1825-1882 van Pieter Groot Dirkzoon te Wognum
(Pieter Groot woonde in het huis wat nu Oude Hoornseweg 7, te Wognum is)

  • 1-6-1844 is bij ons te Wognum gekomen een chirurgijn en heeft zijn intrek genomen bij onze oom Pieter Groot en zijn vrouw. Hij is genaamd R. van Waas en is gekomen van Alkmaar.
  • 1-5-1847 getrouwd onze chrirugijn R. van Waas en A. van Zelm van Doesburg en zijn komen wonen in het huis van mijn ouders, thans in eigendom van Tjode Bakker.
  • 1848: R. van Waas een krek lands gekocht hebbende van Jan Mol en gelegen naast onze tuin, liet een nieuw huis met een stal hierop bouwen, hetgeen ons ruim en schoon uitzicht vrij wat belemmerde.
  • 4-5-1872 als buren op de partij van Van Waas en vrouw geweest ter gelegenheid hunner 25 jarige egtvereniging. Buren en vrienden hebben een pendule present gedaan.