20121222-221528.jpgVerschrikkelijk nieuws van een paar weken geleden. Grensrechter dood geschopt. Van alle kanten worden dan direct oorzaken benoemd en oplossingen aangedragen. Mijn eerste reactie was, is en blijft: pas de regels toe zoals ze zijn beschreven. Dat heb ik in de afgelopen weken eerlijk gezegd nergens gehoord.

Zelf voetbal ik nog steeds, nu al meer dan veertig jaar.

In die jaren heb ik het vaak aan de stok gehad met de leiding. Grote schaamte is op zijn plaats. Ik vond dat ik een te groot rechtvaardigheidsgevoel had en moest dus ageren. Omdat ik het beter wist, was mijn flauwe verweer.

Ik heb ook een aantal jaren voor de KNVB gefloten en nu nog mag ik vaak de oefenwedstrijden van het eerste elftal van de plaatselijke Spartanen leiden. Met veel plezier. Ik wil maar zeggen, ik ken beide kanten. Die van de te verbaal aanwezige speler en die van de arbiter.

Ik heb me altijd verbaasd over drie regels die te vaak foutief of helemaal niet worden toegepast.
Op de eerste plaats hands. Het is pas hands als er opzet in het spel is. Een bal die door het polletje op het beroerde grasveld van FC Bal op het Dak tegen je hand stuit is dus geen overtreding.
Er wordt ALTIJD voor gefloten.

Op de tweede plaats de simpele uitbal. De bal is pas uit als deze geheel de lijn is gepasseerd. Ik schat dat meer dan 50% van de gegeven uitballen in werkelijkheid de bal de lijn niet volledig is gepasseerd zoals in de spelregels is beschreven.

En tot slot, als derde, de tweede regel in het rijtje waar een waarschuwing voor moet worden gegeven. Geel dus.
Het door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter.
De zesde van de zeven regels waarvoor direct rood moet worden gegeven luidt: grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken.

Van dit derde voorbeeld zegt nu de KNVB. Goed idee, die regels, we gaan ze toe passen. Maar alleen nog maar in het betaalde voetbal. En eerst dus alleen nog maar gele kaarten.

Dom. Toepassen, natuurlijk. Die regels waren toch niet voor niets verzonnen. Maar ook toepassen in het amateurvoetbal.

Daarbij zou ik alle besturen van amateurverenigingen op willen roepen er op toe te zien dat iedere gele en rode kaart ook wordt doorgegeven aan de KNVB en niet direct na het laatste fluitsignaal wordt vergeten. Want pas bij het doorgeven volgt eerst een kleine geldboete. Bij nog een vergrijp een schorsing. En daarna nog een. En nog een. En nog een. Wat zal het rustig worden op de velden. Zelfs ik zal rustig worden…….

Of gaan fluiten.