Veranderen

 

Het is niet wat het is en dat is het ook niet.
Wat is het dan wel ?
Dat moet je uitzoeken…………….

Met die woorden voelde ik me (en met mij vele anderen) door prof. Van Dongen nog wel eens het bos in gestuurd.  Maar hij maakte wel duidelijk dat de waarheid niet bestaat. Evenmin als de werkelijkheid. En feiten? Wat zijn nou feiten. Voor de één een feit en voor de ander een andere manier van kijken. Waarmee het subjectief wordt en er geen objectiviteit mogelijk lijkt. Want er is toch altijd een belang? En dat belang is voor iedereen weer anders.

Van belang dus om te ontdekken waar die belangen zitten. Om het uit te zoeken. Het te ontdekken.  

En over welke verandering hebben we het dan eigenlijk als het gaat over veranderen.

Blijven we hetzelfde spel spelen, maar willen we het spel wel beter spelen? Of worden de spelregels veranderd? En als dat zo is, zijn de nieuwe spelregels dan voor iedereen duidelijk? Vaak niet.

In het uiterste geval wordt er een geheel nieuw spel gespeeld. Wie kan er dan nog wel en wie niet meer meespelen?

Terug kijken heeft wel zin. Hoewel vaak beweerd wordt dat dat niet zo is. Door terug te kijken komt boven water welke bijzondere incidenten als kritisch kunnen worden beschouwd.  Positief dan wel negatief. En vaak zijn die incidenten nog van invloed op hoe jouw kijk op de werkelijkheid is. Vaak moet er nog iets worden afgerond. Of worden opgeruimd.

Interactie met elkaar en tussen elkaar heeft invloed op het volgende moment van je leven. Soms groot, vaak klein. Die interactie bepaalt mede je kijk op de wereld. Dus we moeten niet alleen een analyse maken tussen oorzaak en gevolg. Maar daarnaast ook kijken naar het sociale effect.

Het is niet wat het is en dat is het ook niet. Wat is het dan wel. Dat moet je uitzoeken….

Door bijvoorbeeld met elkaar antwoorden te vinden op de vraag over welke orde van verandering gaat het eigenlijk?
Welk spel met welke spelregels spelen we?

Maak vervolgens een krachtenveldanalyse.
Wie doen er allemaal mee en wat zijn de afzonderlijke individuele en collectieve belangen?

Maak eens een kritische incidenten analyse.
Wat is er gebeurd en is er nog van invloed op ieders werkelijkheid? Wat is er nog nodig om weer verder te kunnen?

Hoe ziet de zogenaamde cyclische kaarten analyse er uit?
Zoek dus uit wat oorzaken en effecten zijn. Maar voeg daar de consequenties voor de sociale context aan toe. Ook leuk, welke vicieuze patronen worden er in stand gehouden?

Bovenstaande is een simplificering van de sociale integratie theorie van Van Dongen c.s.  

Het uitgangspunt daarbij is dat iedere interactie gevolgen heeft voor hoe de werkelijkheid door een ieder wordt geconstrueerd.

Wie beïnvloedt wie, is de vraag. Iedereen iedereen. En dat continu. Bewust en onbewust. 

Hulp nodig bij ‘het uitzoeken’? Gewoon even bellen.