Citaten

 • Als je een schip wilt bouwen, moet je niet beginnen met de taken te verdelen en de mensen hout te laten halen. Ze moeten eerst verlangen naar de zee”. Antoine de Saint-Exupéry
 • It is never too late to have had a happy childhood
 • Reageren op het humeur is geen kwestie van het verstand gebruiken; dat kan er niets aan veranderen. Je moet van houding veranderen en de juiste beweging nemen. Alain
 • Als je geluk hebt, dan kan de fantasie van de één de werkelijkheid van een miljoen anderen veranderen. Angelou, Maya
 • ls je een vijand wil hebben, probeer dan iemand te veranderen. Anthony, Robert
 • Men moet zeer godsdienstig zijn om van godsdienst te veranderen Beausacq, Comtesse Diane de
 • Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willen.
  Billings, Josh
 • Elke verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering.
  Bloem, Jacques C.
 • Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen. Bomans, Godfried
 • Uit chaos ontstaat vaak leven, terwijl uit orde gewoonte voortkomt. Brooks Adams, Henry 1838-1919, Amerikaans schrijver en historicus
 • Toch heeft over niks een mening hebben ook een voordeel: je hoeft niet van mening te veranderen. Brusselmans, Herman
 • Een staat zonder middelen om iets te veranderen is zonder middelen voor zijn instandhouding. A state without the means of some change is without the means of its conservation. Burke, Edmund
 • Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen. Confucius
 • Een fanaticus is iemand die niet van gedachten kan en niet van onderwerp wil veranderen. Churchill, Winston
 • De Meester zei: Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. Confucius
 • Gewoonten en tradities zijn er om ons ertoe aan te sporen ze te veranderen. Delafortrie, Luc
 • Verandering brengt verandering voort. Niets plant zich zo snel voort.
  Dickens, Charles 1812-1870, Engels romanschrijver
 • De meeste vrouwen zetten er alles op, een man te veranderen; en wanneer ze hem veranderd hebben, moeten ze hem niet meer.Die meisten Frauen setzen alles daran, einen Mann zu ändern; und wenn sie ihn geändert haben, mögen sie ihn nicht mehr. Dietrich, Marlene
 • “Begraaf mij met mijn gezicht naar beneden,” zei Diogenes; en toen men hem vroeg waarom, antwoordde hij: “Omdat binnen korte tijd alles ondersteboven zal worden gedraaid.”
  Diogenes 412vC-323vC, Grieks filosoof
 • Iedereen heeft langzamerhand geaccepteerd dat verandering onvermijdelijk is. Maar dat impliceert nog steeds dat verandering is als de dood en als belastingen en dat het zo lang mogelijk zou moeten worden uitgesteld en dat geen verandering verreweg te prefereren zou zijn. Maar in een periode van opschudding, zoals die waarin wij ons nu bevinden, is verandering de norm. Drucker, Peter F., 1909-, Amerikaans management goeroe
 • Tien minuten per dag doorgebracht in gemeenschap met Christus, ja zelfs twee minuten zullen de hele dag veranderen. Drummond, Henry
 • Een man die zou verwachten dat hij in een jaar tijds kreeften kan leren vliegen, noemt men waanzinnig, maar een man die denkt dat hij mensen in engelen kan veranderen door ze naar de stembus te laten gaan, heet een hervormer en blijft op vrije voeten. Dunne, Finley Peter
 • Het heden van nu is straks verleden, het huidig bestel verdwijnt alreeds en de eerste van nu is de laatste straks, want de tijden veranderen steeds.
  Dylan, Bob
 • logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Einstein
 • Alleen god kan het laagste veranderen in het hoogste;De hovaardigen vernederen en dat wat in het duister bleef, doen oplichten. Flaccus, Quintus Horatius
 • De sterken ontwapenen en de zwakken bewapenen zou het veranderen zijn van de maatschappelijke orde die ik juist moet bewaren. Het rechtsbestel is de bekrachtiging van het gevestigde onrecht.
 • Désarmer les forts et armer les faibles ce serait changer l’ordre social que j’ai mission de conserver. La justice est la sanction des injustices établies.
  France, Anatole
 • Terwijl dieren zich aanpassen aan de wereld om te overleven, veranderen mensen de wereld teneinde méér te zijn. Freire, P.
 • Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Gandhi, Mahatma
 • De volkeren veranderen van regering, maar zij veranderen niet van karakter. Girardin, Emile de
 • Het volk zegt: verandering doet leven. Juister zou zijn : verandering is leven. Leven is verandering.
  Greshoff, Jan
 • Het volk zegt: verandering doet leven. Juister zou zijn : verandering is leven. Leven is verandering.
  Greshoff, Jan
 • Leven is veranderen. Wat in het maatschappelijk leven karaktervastheid en trouw aan de eens omhelsde beginselen heet, is in wezen niet anders dan een bewijs van vergevorderde aderverkalking. Greshoff, Jan
 • Revolutie is een onrecht, dat dient om het onrecht van gisteren snel en afdoende in het onrecht van morgen te veranderen.  Greshoff, Jan
 • Mijn enige mening die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastig gevallen door anderen, die zogenaamd stevig in hun schoenen staan. Hofland, H. J. A.
 • Alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening. Holmes, Oliver Wendell
 • Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers. Holst, Adriaan Roland
 • Zij , die over zee trekken, veranderen van klimaat maar niet van aard.
 • Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt. Horatius
 • Gewoonten maken oud. Jong blijf je door de bereidheid tot verandering.
 • Gewohnheiten machen alt.Jung bleibt man durch die Bereitschaft zum Wechsel.
  Hörbiger, A.
 • Een leugen is nuttig wanneer hij de werkelijkheid kan helpen veranderen, bedacht hij; maar als die verandering mislukt, is het enige wat overblijft de leugen, de verbittering en het besef van de leugen.
  Houellebecq, Michel
 • Het leven bestendigt zich door de nimmer onderbroken verandering.
  Jordan, H.J.
 • Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. Jung, Carl Gustav
 • Als wij willen dat de dingen blijven zoals zij zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen. Lampedusa di, Giuseppe, 1896-1957, Italiaans schrijver in Het Luipaard
 • De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt. Machiavelli
 • Men dient te beseffen dat er niets moeilijker is om uit te voeren, noch meer twijfelachtig qua succes, noch meer gevaarlijk te hanteren, dan een nieuwe orde der dingen te initiëren. Machiavelli 1446-1507, Italiaans staatsman en filosoof
 • De omstandigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze bestuderen. Mao Tse Toeng
 • In het lot van de mensheid zijn geen grote verbeteringen mogelijk, tenzij er een grote verandering plaats vindt in de fundamentele wetten van haar denktrant.
 • No great improvements in the lot of mankind are possible, until a great change takes place in the fundamental constitution of their modes of thought. Mill, John Stuart
 • Verandering betekent niet ontwikkeling. Picasso, Pablo
 • Een verandering in het weer is voldoende om de wereld en onszelf te vernieuwen. Proust, Marcel
 • Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning. Pythagoras
 • De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering. Russell, Bertrand
 • Iedere verandering maakt een gelukkig mens bang.
 • Ein jeder Wechsel schreckt den Glücklichen. Schiller, Friedrich von
 • Slechts verandering is eeuwig, voortdurend, onsterfelijk.  Schopenhauer, Arthur 1788-1860, Duits filosoof en noLtoir pessimist
 • Het leukste verandering advies: De redelijke mens past zichzelf aan aan de wereld; de onredelijke mens volhardt erin te trachten de wereld aan zichzelf aan te passen. Daarom hangt alle vooruitgang van de onredelijke mens af.  Shaw, G eorge Bernard 1856-1950, Iers toneelschrijver en criticus
 • Evolutie is de verandering van een onbepaalde onsamenhangende homogeniteit in een bepaalde samenhangende heterogeniteit.
 • Evolution is a change from an indefinite, incoherent homogeneity, to a definite coherent heterogeneity. Spencer, Herbert
 • Het werkelijk probleem is wat te doen met de probleem oplossers nadat het probleem is opgelost.  Talese, Gay, 1932-, Amerikaans journalist, geboren in Italië
 • De vooruitgang hebben wij te danken aan de vitters. Tevreden mensen wensen geen verandering.  Wells, Herbert George
 • Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt. Wilde, Oscar